درباره ریاست
دکتر محمدمهدی علویان مهر آخرین مدرک تحصیلی: دکتری درجه علمی: استاد تخصص: ترمودینامیک بخش: شیمی دانشکده: علوم پایه دانشگاه: صنعتی شیراز محل اخذ: دانشگاه شیراز - شیراز - ایران Shiraz University, Shiraz, Iran
ادامه..